Hlavní slovo má pacient

31.07.2011 11:41

Práva pacientů jsou pro nás prioritou. V rámci Zákona o zdravotních službách lépe definujeme práva pacienta na informace o různých způsobech léčby, řešíme podrobněji otázku souhlasu a nesouhlasu pacienta s léčbou, ale zejména zavádíme nová práva pro děti. Zákon nově zakládá právo na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce ve zdravotnickém zařízení u nezletilých. Mysleli jsme ale i na výjimky typu týraných dětí, kde jsou naopak nastaveny pravidla tak, aby ten rodinný příslušník, který dítě týral, byl odříznut od dítěte i informací, které by mohl zneužít.

 

To zní dobře, ale co když personál zdravotnického zařízení na moje práva nebude brát ohled, co potom?

 

Potom jim bude hrozit sankce. Nově za porušení práv pacienta bude možno uložit sankci v řádech desítek a v některých případech i stovek tisíc korun. Dosud žádné sankce v zásadě neexistovaly.

 

No, to bych nechtěl být v jejich kůži. Je to rozumné, zatěžovat provozovatele a lékaře takovými sankcemi?

 

Musíte si uvědomit, že v zákoně jsou stanoveny horní hranice sankce. Správní orgán bude samozřejmě jednotlivá pochybení pečlivě posuzovat a uloží pokutu tak, aby její výše odpovídala závažnosti chyby. V některých případech jsou ale statisícové sankce odůvodnitelné. Například pokud by se zdravotnická dokumentace pacienta dostala do denního tisku, budeme asi všichni souhlasit s tím, že se jedná o pochybení žádající si statisícové pokuty. To ale neznamená, že každé pochybení v nakládání se zdravotnickou dokumentací automaticky bude znamenat statisícovou pokutu.

Diskusní téma: Hlavní slovo má pacient

Datum: 02.04.2012

Vložil: Helena Vaňková

Titulek: Pobyt rodiče u dítěte v nemocnici přes noc

Prosím, jak to bude, když zůstane dítě po chirurgickém zákroku v nemocnici přes noc s přítomností jednoho s rodičů? Bude tam moct být rodič přes noc? Bude mít lůžko automaticky, nebo s tím budou problémy? Třeba budou lůžka pro rodiče obsazená. Děkuji.

Datum: 14.03.2012

Vložil: Eva

Titulek: Srankova

Dobry den,
moje dite melo po ockovani hexavakcinou mensi alergickou reakci a chceme ockovani odlozit. Doktorka nam pohrozila soudem, misto aby se zajimala o zdravi ditete. Jina detska lekarka usoudila, ze by to chtelo neurologa, abychom meli duvod proc dite neockovat.
Nakonec jsme nasli doktorku, ktera nas jako rodice toleruje a ockovani je odlozeno na pozdejsi vek ditete. Ja jako rodic zodpovidam za zdravi ditete a mam pravo odmitnout zakrok, se kterym nesouhlasim. Je to tak?

Bude toto osetreno zakonem? Bude stat trestat rodice za to, ze se rozhodnout neockovat, nebo se k teto problematice bude pristupovat demokraticky?
Dekuji

Datum: 04.08.2011

Vložil: Hana

Titulek: O vzdělávání sester a lékařů

Ano, je třeba centralizovat a to urychleně. Je třeba, aby atestace probíhaly na školách a ne v místě, kde koná lékař praxi. Teď to funguje tak, že se v podstatě atestuje před dvou až tříčlennou komisí, jejímž předsedou je školitel.
Zajímala by mne nynější výše dotace, protože jak praxe ukazuje, tak lékař bez atestace i dva dny v týdnu plně zastupuje lékaře mimo jemu přidělené akreditované místo. A zastupuje dokonce ve dvou ordinacích najednou, takže denně má 10-11 ordinačních hodin a pak asi tedy ještě papíruje.. jak kvalitně asi, když ještě nesložil ani zákonem stanovenou zkoušku? To je ta dotace tak nízká, že MZ dovolí, aby hazardoval se zdravím a životy pacientů? A nebo nikdo toto vzdělávání s dotacemi ani nekontroluje?

Datum: 10.08.2011

Vložil: Leoš Heger

Titulek: Re: O vzdělávání sester a lékařů

Vážená paní Komínková,

není mi zcela jasné, jak své komentáře míníte, čeho se dotazujete, ale pokusím se Vámi zmíněnou problematiku specializačního vzdělávání lékařů objasnit a odpovědět tak na Vaše otázky.
Co se týká výše dotace na rezidenční místa na specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků, ta se různí podle lékařských oborů. Podmínky použití této dotace jsou každoročně upravené v Metodice dotačního řízení zveřejněné na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“).
Specializační vzdělávání se ukončuje atestační zkouškou, která se koná před odbornou atestační komisí, zřízenou ministerstvem. Atestační komise se však skládá minimálně ze tří členů, ne ze dvou až tříčlennou, jak uvádíte. Není možné, aby atestační zkouška probíhala na školách, neboť tato zkouška se skládá ze dvou částí, a to z teoretické a praktické části. Obsahem praktické zkoušky je ověření odborných praktických znalostí a dovedností, to může znamenat podle specializačního oboru např. operace, vyšetření akutních případů atd., které je možné provádět pouze na příslušných akreditovaných pracovištích. U praktické části je přítomen nejméně 1 člen atestační komise a školitel akreditovaného zařízení. Nikde není uvedeno, že předsedou atestační komise je školitel rezidenta, ale předseda je zvolen členy atestační komise.
Pokud jde o otázku uzákonění povinnosti informovat pacienta o tom, že je v péči lékaře bez atestace v příslušném oboru, k tomu uvádím, že pacient nemůže být podle § 4 odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (dále jen „zákon č. 95/2004 Sb.) ošetřován lékařem bez odborného dohledu lékaře se specializovanou způsobilosti. Pokud je lékař bez specializované způsobilosti, může vykonávat povolání lékaře pouze pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru. Zákon č. 95/2004 Sb., však pojem „pod odborným dohledem“ nijak nedefinuje, pouze v ust. § 2 písm. f) zákona č. 95/2004 Sb. uvádí, že výkonem povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta pod odborným dohledem je výkon činností v rozsahu stanoveném lékařem, zubním lékařem nebo farmaceutem oprávněným vykonávat povolání samostatně (tedy se specializovanou způsobilostí).
Vedení zdravotnické dokumentace se řídí vyhláškou č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Samozřejmě, porušení povinností při vedení zdravotnické dokumentace je sankcionováno. Výše pokuty však závisí až na rozsahu porušení povinností a nedostatcích, které jsou při kontrole zdravotnické dokumentace zjištěny.


S pozdravem

LH

Datum: 04.08.2011

Vložil: Hana Komínková

Titulek: Hlavní slovo má pacient

A pokud nebude zdravotnická dokumentace vedena v souladu s platnou legislativou, tak výše pokuty bude jaká? Mimochodem, ještě jsem neslyšela, že by se zdravotnická dokumentace dostala do tisku, ale už se mi v jedné čekárně stalo, že jsem slyšela i rodné číslo pacienta, který tam zrovna byl.

Datum: 04.08.2011

Vložil: Hana Komínková

Titulek: Hlavní slovo má pacient

Uzákoníte povinnost informovat pacienta o tom, že je v péči lékaře bez atestace v příslušném oboru? A to nejen v nemocnicích zřizovaných ministerstvem, ale i na všech ostatních pracovištích, která poskytují zdravotní péči?

Přidat nový příspěvek

Názory

Miloš Zeman radí: "Kuřte!", já říkám mějme zdraví jako životní styl!

19.10.2013 11:01
520 miliard korun. Tolik stojí ročně nezdravý životní styl Čechů, spočítal nově Státní zdravotní...

Úvaha o ateismu

30.09.2013 18:18
I když jsem řádně pokřtěn jako Leoš František Karel Heger, nejsem "zřejmě" skutečným věřícím....

Aktuálně

Nejde na prevenci, nevyzvedne si léky. To je český pacient.

14.04.2014 10:48
Bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger vysvětluje, proč Češi prožijí delší část života s...

České zdravotnictví podle exministra Hegera? To jsou špičkové metody bez komfortu pacientů.

25.03.2014 10:22
O nemocech českého zdravotnictví v pořadu Alter eko rádia BBC diskutovali František...